Transport ADR

W iCaro Logistics oferujemy Państwu skorzystanie z naszej usługi, jaką jest transport ADR inaczej mówiąc przewóz towarów niebezpiecznych.  Do współpracy zapraszamy duże przedsiębiorstwa, mniejsze firmy, a także Klientów indywidualnych.

ADR przewóz towarów niebezpiecznych

transport materiałów niebezpiecznychADR jest skrótem od francuskiego „L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Oznacza on międzynarodową konwencję dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Konwencja ta została sporządzona 30 września 1957 r. w Genewie. Pierwotnie podpisało ją dziewięć państw, natomiast w roku 2018 obowiązywała już w pięćdziesięciu krajach. Umowa ADR jest nowelizowana co dwa lata, w każdym roku nieparzystym. Jej depozytariuszem jest Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów

Ładunki i towary niebezpieczne to takie, których właściwości (fizyczne, chemiczne lub biologiczne)  mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Ich przewóz jest zabroniony albo dopuszczony jedynie na ściśle określonych przez prawo warunkach.

Ładunki niebezpieczne dzielimy na:

Materiały i przedmioty wybuchowe, np. gliceryna, sztuczne ognie. Gazy (żrące, trujące, zapalne), np. chlor, butla propan-butan.
Materiały ciekłe zapalne, np. benzyna, nafta.
Materiały stałe zapalne (wybuchowe), np. siarka, zapałki, guma.
Materiały samozapalne, np. fosfor biały.
Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne, np. karbid, sód.
Materiały utleniające (posiadają w sobie nadmiar tlenu, wzmagając pożar) np. nadmanganian potasu.
Nadtlenki organiczne, np. fosfor biały.
Materiały trujące, np. cyjanek potasu, arszenik.
Materiały zakaźne (wywołują epidemie lub choroby), np. odpady medyczne.
Materiały promieniotwórcze (mogą spowodować napromieniowanie), np. promieniowanie alfa, beta, gamma.
Materiały żrące (niszczą błonę i skórę), np. kwasy.
Różne materiały i przedmioty niebezpieczne (trudne do zakwalifikowania), np. azbest, styropian, asfalt.

Firmy transportowe cysterny ADR

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych odbywa się najczęściej przy użyciu następujących pojazdów: cystern, ciężarówek z naczepami (np. typu plandeka lub firanka), kontenerów. Do substancji przewożonych cysternami zaliczają się głównie substancje płynne oraz granulaty, z czego względy bezpieczeństwa wymagają, aby podczas przewozu substancja płynna wypełniała cały zbiornik.

Jak przewożone są towary ADR?

Towary niebezpieczne mogą być przewożone zarówno w pojazdach zamkniętych, jak i otwartych. Warunkiem takiego przewozu jest właściwe zabezpieczenie ładunku w certyfikowanych opakowaniach, które chronią go przed uszkodzeniem, a także wydostaniem się do środowiska zewnętrznego. Należy pamiętać, aby opakowania nie przemieszczały się w czasie jazdy.

Pojazdy przewożące towary niebezpieczne muszą być oznakowane odpowiednimi tablicami. Zarówno z przodu, jak i z tyłu, umieszcza się specjalne pomarańczowe tablice. Informują one o rodzaju przewożonego materiału. Odpowiedniego zabezpieczenia, a także wyposażenia wymaga również kabina pojazdu. W skład takiego wyposażenia wchodzą między innymi pomarańczowe znaki ostrzegawcze, przynajmniej dwie gaśnice, kask, okulary ochronne i rękawice. Wyposażenie to różni się w zależności od rodzaju przewożonego ładunku.

Transport ADR firmy — wymagania

transport adr towarów niebezpiecznych

Zarówno transport krajowy, jak i transport międzynarodowy ADR należą do najtrudniejszych i najbardziej wymagających w zorganizowaniu. Jest tak ze względu na szczegółowe normy i regulacje, których musi przestrzegać firma transportowa. ADR obowiązują wymogi bezpieczeństwa, a także liczne formalności.

Od 2003 r. każde przedsiębiorstwo, związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych, jest zobowiązane do wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa. Doradca powinien ukończyć specjalny kurs i zdać egzamin. Jego głównym zadaniem jest pomoc w realizacji wymagań nałożonych przez konwencję ADR. Wprowadza on odpowiednie procedury i instrukcje bezpieczeństwa.

W Polsce przewóz materiałów niebezpiecznych dozwolony jest wyłącznie przez wykwalifikowane osoby, które ukończyły 21 lat i spełniają wymagania ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o ruchu drogowym. Kierowca przewożący towary niebezpieczne powinien ukończyć odpowiedni kurs oraz zdać egzamin.

Transport ADR cennik

Cena transportu ADR zależy od wielu czynników.  Zalicza się do nich między innymi:

kierunek przewozu materiałów,
odległość,
rodzaj potrzebnego pojazdu,
rodzaj przewożonych materiałów niebezpiecznych,
ilość, masa i objętość towaru,
czas wyznaczony na transport.

Każdy transport materiałów niebezpiecznych wyceniamy indywidualnie. Klient, który zgłosi się z wyprzedzeniem, może liczyć na atrakcyjniejszą i korzystniejszą cenę. Standardowo wycenę transportu przygotowujemy do 24 godzin. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego!

Firma transportowa ADR

firma transportowa adrŚwiadczymy usługi transportowe na najwyższym poziomie. Nasza wykwalifikowana kadra spedytorów i kierowców jest w stanie zrealizować każdy, nawet najbardziej wymagający transport. Zajmujemy się przewozem materiałów niebezpiecznych na terenie naszego kraju i nie tylko. Odznaczamy się przy tym indywidualnym podejściem do każdego Klienta i zlecenia. Kompleksowo zajmujemy się też wszystkimi formalnościami. Pilotujemy każde zlecenie i jesteśmy w kontakcie ze Zleceniodawcą na wszystkich etapach przewozu ładunku. W trakcie realizacji pozostajemy do dyspozycji naszych Klientów 24 h/7. Tym, co nas wyróżnia jest wysokie ubezpieczenie OCS do kwoty 300 000 Euro, wliczone w kwotę, jaką Klient płaci za transport.

Materiały niebezpieczne transport kompleksowo i rzetelnie.
Zapraszamy do współpracy!

transport-wyslij-formularztransport-zlec-darmowa-wycene

Potrzebujesz transportu?

Wypełnij formularz wyceny transportu lub zadzwoń pod nr:

720 820 222