Ubezpieczenie ładunku

W działalności spedycyjnej ubezpieczenie ładunku inaczej mówiąc ubezpieczenie cargo, jest niezwykle ważnym czynnikiem. Obejmuje ono zarówno ubezpieczenie ładunku w usługach krajowych, jak i międzynarodowych. Dotyczy ono także wszystkich rodzajów transportu, czyli np. drogowego (samochodowego), kolejowego, morskiego oraz lotniczego.

Ubezpieczenie ładunku w transporcie

Polisa cargo stanowi najlepszą ochronę na czas przewozu. Ładunek (w języku angielskim „cargo”) jest narażony na różnego rodzaju uszkodzenia. Również nieszczęśliwe zdarzenia mogą narazić na straty zarówno właściciela towaru, jak i firmę transportową, której został on powierzony. Ryzyko, zależy między innymi od rodzaju pojazdu, czynników zewnętrznych oraz czynnika ludzkiego.

Ubezpieczenie, obejmuje okres przewozu oraz inne czynności niezbędne do realizacji zlecenia.

ubezpieczenie-ladunku-icaro

Zalicza się do nich:

załadunek,
przeładunek,
tymczasowe składowanie będące etapem transportu,
rozładunek.

Polisa umożliwia uzyskanie rekompensaty finansowej w przypadku jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. Ubezpieczeniu mogą podlegać między innymi surowce, półprodukty, wyroby gotowe oraz różnego rodzaju towary przewożone na przykład na paletach lub w kontenerach. Co ważne, owo zabezpieczenie cargo nie obejmuje takich przedmiotów, jak dokumenty czy dzieła sztuki, a także żywych zwierząt.

Rozróżnia się trzy rodzaje ubezpieczenia ładunku w transporcie:

Podstawowe obejmujące szkody, które są następstwami zdarzeń losowych, takich jak: nawałnica, uderzenie pioruna, grad, powódź, wiatr huraganowy, osuwanie i zapadanie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, uderzenie jakiegoś przedmiotu w pojazd, dewastacja, rabunek oraz wypadek np. drogowy, wykolejenie.

Rozszerzone obejmujące zarówno ofertę podstawową oraz szkody takie jak: kradzież z włamaniem, kradzież środka transportu wraz z ładunkiem.

Kompleksowe (pełne) obejmujące wszelkie szkody w przewożonym ładunku. Może zawierać klauzule dotyczące: strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terroryzmu oraz klauzule branżowe odpowiadające danemu rodzajowi towaru.

Koszt ubezpieczenia cargo jest zależny między innymi od rodzaju przewożonego towaru, jego wartości, a także rodzaju wykupionego zabezpieczenia. Im szerszy jest zakres czynników, które obejmuje, tym cena jest wyższa.

Ubezpieczenie OCS

Polisa OCS jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora. Wykupienie go nie jest obowiązkowe, ale niesie ze sobą dwie podstawowe korzyści: stanowi zabezpieczenie finansowe, a także zwiększa wiarygodność firmy transportowej w oczach Klientów.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora zarówno wobec jego Zleceniodawcy, jak i osób/podmiotów trzecich za powstałe szkody. Mogą one powstać w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, które są zawarte w umowie.

W przypadku wystąpienia tego rodzaju szkody, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora gwarantuje wypłatę odszkodowania. Działa to na takich samych zasadach,  jak OC w innych zawodach, które są obarczone wysokim ryzykiem popełnienia błędów o poważnych konsekwencjach.

Firma iCaro Logistics ma wykupione wysokie ubezpieczenie OCS do kwoty 300 000 Euro, wliczone w kwotę, jaką Klient płaci za transport.

Zakres OCS — czynności, które zalicza się jako wchodzące w zakres usług spedycyjnych:

ubezpieczenie-transportu zawarcie umowy o przewóz,
przygotowanie dokumentów przewozowych,
opracowanie wytycznych wysyłkowych,
załadunek,
rozładunek,
kontrola ilościowa i wagowa przesyłek,
pakowanie,
znakowanie i przepakowywanie,
zgłaszanie przesyłek do ubezpieczenia i odprawy celnej,
składowanie przesyłek.

Ubezpieczenie nie obejmuje nieprawidłowego wypełnienia dokumentów celnych oraz składowania przesyłek dłużej niż przez 30 dni.

Cena i warunki

Koszt i warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora są indywidualne dla każdej firmy. Obliczając cenę, bierze się pod uwagę między innymi takie czynniki, jak: charakter i wielkość działalności, typ przewozów, ocenę ryzyka, a także kwotę, na jaką działalność ma być ubezpieczona.

Im droższe ubezpieczenie, tym lepsza ochrona. Dlatego, tym, co nas wyróżnia jest wysokie ubezpieczenie OCS do kwoty 300 000 Euro, wliczone w kwotę, jaką Klient płaci za transport.

Pewny i bezpieczny transport tylko z iCaro Logistics.
Zapraszamy do współpracy!

formularz-wyceny

Potrzebujesz transportu?

Wypełnij formularz wyceny transportu lub zadzwoń pod nr:

720 820 222