Spedycja

Transport TIRem — co musisz wiedzieć?

Transport tirem to uproszczona i zwyczajowa nazwa, dotycząca przewozu materiałów i towarów z użyciem samochodów ciężarowych z naczepą. Jest to jedna z najbardziej popularnych metod dostaw drogowych. 

Wielu menedżerów i właścicieli firm, a także wiele osób prywatnych, chce wiedzieć, jak wygląda cały proces “od kuchni”, a przede wszystkim, jakie czynniki wpływają na wycenę przewozu ładunku. Otóż na transportowe stawki oddziałuje między innymi sytuacja rynkowa, a także wzrost opłat drogowych czy kosztów napraw

Jako że w tym przypadku nie ma jednego obowiązującego cennika, należy wziąć pod uwagę wiele składowych. W tym artykule przedstawimy m.in. najważniejsze kwestie, wpływające na ostateczny koszt wykonania usługi przez firmę spedycyjną.

Korzystny transport tirem

Transport TIRemW przypadku przewożenia ładunków tirem bardzo wiele uzależnione jest od typu naczepy. Do najpopularniejszych rodzajów pojazdów zalicza się przede wszystkim tzw. firanki, plandeki i samochody niskopodwoziowe. Szczególnie te ostatnie wykazują duże możliwości załadunkowe w drogowej spedycji. Nieco tańsze może okazać się przewożenie autem o zwykłej zabudowie.

Niekiedy podczas planowania procesu należy uwzględnić dodatkowe wymagania specyfiki towarów — jak np. konieczność wykorzystania chłodni dla dowozu artykułów spożywczych. Wówczas ostateczna cena może być nieco wyższa (choć nie zawsze musi tak być). Podobnie wygląda wycena usługi w kwestii dostaw maszyn czy urządzeń niskopodwoziowym taborem.

Co wpływa na cenę spedycji tirem

Do dostaw przesyłek zawsze warto wybierać profesjonalną firmę transportową. Tylko odpowiednio przygotowani specjaliści od spedycji, posiadający wiedzę branżową i doświadczenie, gwarantują fachowe wykonanie usługi. 

Na samą cenę przewozu tirem wpływ ma wiele czynników, a są nimi między innymi:

 • rodzaj towaru i jego ilość (czy wymaga on wykorzystania dodatkowych zabezpieczeń lub wykonania szczególnych formalności),
 • liczba kilometrów i specyfika pokonywanej trasy (krajowa/międzynarodowa),
 • czas, w jakim cały proces musi się zakończyć (z reguły mniejszy priorytet dostarczanych przesyłek oznacza niższy koszt),
 • rodzaj załadunku — całopojazdowy/drobnicowy/ponadgabarytowy (jeśli chcesz nadać do transportu towar, który można będzie dołączyć do przesyłek innych zleceniodawców, ostateczny koszt może być jeszcze niższy).

Zlecenia transportowe na TIR a bezpieczeństwo

Co bardzo ważne, w dostarczaniu materiałów tirem, sprawdzenia wymaga kwestia bezpieczeństwa. Ładunki Klientów to niejednokrotnie towary o bardzo dużej wartości. Wybieranie do tego celu prywatnych osób, lub firm, które nie są w stanie udowodnić posiadania wystarczającego ubezpieczenia, może okazać się sporym ryzykiem. 

Wymiar polisy iCaro Logistics to kwota aż do 300 000 euro. Zatrudniamy tylko kierowców z ogromnym doświadczeniem w transporcie. Dlatego dajemy zleceniodawcom pełną gwarancję, że ich przesyłka dotrze do celu w stanie nienaruszonym.

Spedycja tirem

Dla ułatwienia przewożenia ładunków samochodami ciężarowymi powstała specjalna konwencja “TIR”. Jej głównym założeniem jest uproszczenie międzynarodowych dostaw, polegające między innymi na:

 • braku wymogu sporządzania dokumentacji dla urzędów celnych,
 • zastosowaniu tzw. konwencji karnet TIR — czyli nieuiszczaniu żadnych dodatkowych opłat w urzędach celnych bądź zabezpieczeń, po przekroczeniu granicy państwa, które jest stroną konwencji, podczas gdy bez jej zastosowania byłoby to konieczne.

Konwencja ta znosi również czynności związane z kontrolą w trakcie przekraczania granic. Możliwe jest przeprowadzenie tego typu kontroli jedynie w ściśle uzasadnionych przypadkach — np. kiedy występuje uzasadnione podejrzenie nadużycia lub popełnienia przestępstwa. 

Bardzo istotną kwestią, by uniknąć opłat czy kontroli, jest odpowiednie oznaczenie pojazdu. Wymaga to specjalnego świadectwa uznania. Samochód musi posiadać z przodu i z tyłu niebieską tabliczkę ze skrótem “TIR”, wykonanym białymi literami. To ogólnie uznane standardy, do których bezwzględnie należy się dostosować. 

Założenia konwencji, co do zasady, określają wszystkie tranzytowe procedury, a także wymagania odnośnie pojazdów. Jednak, co ważne — nie są jedynymi obowiązującymi normami. Zastosowania wymagają także przepisy poszczególnych aktów prawa miejscowego. Np. na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego wytyczono konkretne wymagania dla kierowców zawodowych, realizujących trasy międzynarodowe.

Konwencja TIR aktywowana została przez 68 stron. W 58 państwach można realizować operację TIR.

Umową objęte są strony: 

 • Europa,
 • Stany Zjednoczone Ameryki,
 • Kanada,
 • Bliski i Środkowy Wschód,
 • Afryka Północna,
 • Chile i Urugwaj.

TIR — skrót

Powszechnie przyjęło się określanie nazwą „TIR” konkretnego typu pojazdu ciężarowego. Nie wszyscy jednak wiedzą, że słowo to nie odnosi się do rodzaju samochodu. Stanowi natomiast skrót od terminu “Transport International Routier”, co oznacza Międzynarodowy Transport Drogowy

Transport TIRKoszt krajowego przewozu materiałów waha się na ogół w granicy 3,5 – 5 zł za km. W wypadku tras międzynarodowych, uwzględniając standardową zabudowę, cena dowozu towaru za 1 km mieści się często w przedziale 90 eurocentów – 1,20 euro

Niekiedy, wraz ze wzrostem długości drogi, którą musi pokonać ładunek, maleje ostateczny koszt, w przeliczeniu na km. To za sprawą Rozporządzenia Ministra Transportu, z dnia 23.10.2007 r., wprowadzono określone kwoty. Zmieniły się wówczas zasady w zakresie warunków ustalania stawek.

Zadzwoń do nas lub wypełnij darmowy formularz!
Uzyskaj szczegóły oferty i bezpłatną poradę.